Om oss

Huset byggdes 1995 och innehåller en stor gymnastiksal, ett välutrustat gym, och serveringsal för 75 personer med älvsutsikt.  Totalt rymmer lokalen 300 personer.
Vi startade föreningen och  övertog fastigheten i december 2013. Vår ambition är att tillhandahålla
en trevlig och funktionell lokal för uthyrning till humana priser
 

Älvans styrelse

ordförande: Anna Jansson-Ownell
vice ordförande: Ulf-Göran Rosberg
KASSÖR: Sara Persson
LEDAMOT: Maud Spanos jonsson, Terje Os
SUPPLEANTER: Micaela Lundgren, Birgitta Ahlquist