lokalhyror

Hela anläggningen (utom gym)                                 1200kr/dag
Cafeteria+kök                                                                      600kr/dag
Idrottssal + dusch                                                              100kr/tim
Idrottssal + bastu                                                               120kr/tim
Idrottssal 10 gånger                                                          700kr
Cafeteria + kök                                                                    170kr/tim
Städning   cafeteria+kök                                                 700kr
"-                  hela anläggningen (utom gym)            1500kr

Bagarstuga                                                                            100kr/dag

Gym
Helår                                                                            800kr
Halvår                                                                          500kr
Månad                                                                          100kr
Per gång                                                                       50kr
Behöver du ett kvitto? Kontakta Sara 070- 5157923

Bg :524-1328